Quảng Ngãi: Người đàn ông trả lại 152 triệu tiền… đền bù nhầm

Ông Hảo đã đến trụ sở huyện trả lại 152 triệu... đền bù nhầm.

Ông Lê Hảo đã đem 152 triệu đồng tiền đền bù đã nhận trước đó đến tận trụ sở UBND huyện để trả lại sau khi biết số tiền đã nhận là không đúng.

Loading...