Truyện Kiều được PGS Bùi Hiền chuyển thể sang “Tiếw Việt” đã được cấp bản quyền

Sau 10 ngày, mỗi ngày 9-10 tiếng miệt mài làm việc, 3.254 câu thơ lục bát của Truyện Kiều đã được PGS-TS Bùi Hiền chuyển thể sang ngôn ngữ cải tiến của mình.

Loading...