Cứu thai nhi thoát 'cửa tử' do tắc mạch dây rốn

Sau khi mổ bắt thai, các bác sĩ giật mình thấy dây rốn trẻ bị tắc gần toàn bộ nên tím từ cuống rốn đến bánh nhau.

Loading...