Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919

Những hình ảnh tư liệu vô cùng quý giá về Hoàng thành Huế xưa được in trong sách ảnh ‘Annam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp’ (Annam 1919 – L’Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 1

Ngọ Môn – cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 2

Từ tầng gác của Ngọ Môn nhìn về điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng của vua nhà Nguyễn.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 3

Xe ngựa của vua Khải Định đi qua cầu Trung Đạo, cây cầu nằm trên hồ Thái Dịch phía sau Ngọ Môn.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 4

Từ Đại Cung Môn – cửa chính dẫn vào Tử Cấm thành Huế – nhìn về điện Thái Hòa. Đại Cung Môn đã bị phá hủy năm 1947.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 5

Cảnh cổng bằng gỗ trang trí cầu kỳ của Đại Cung Môn.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 6

Điện Cần Chánh trong Tử Cấm thành, nằm sau Đại Cung Môn. Đây là nơi vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn. Cung điện này đã bị phá hủy năm 1947.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 7

Hiển Lâm Các và bộ Cửu Đỉnh nhà Nguyễn.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 8

Cao đỉnh, chiếc đỉnh có vị trí trung tâm trong Cửu Đỉnh.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 9

Phía trước Thế Tổ Miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 10

Cánh cổng ở Hưng Tổ Miếu, nơi thờ song thân vua Gia Long.

Loading...

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 11

Cửa Nội Vụ (cửa Hiển Nhơn) ở Hoàng thành Huế xưa. Năm 1923 cửa được vua Khải Định cho xây lại bằng gạch, gắn mảnh sành sứ trang trí.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 12

Tòa lầu trong một khu vườn ở Hoàng thành.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 13

Chậu cây bằng sứ tại một khu vực không xác định trong Hoàng thành.

Ảnh cực quý về Hoàng thành Huế năm 1919 Ảnh 14

Vua Khải Định với các thị nữ, người hầu cận, hoạn quan… trong Hoàng thành Huế.

T.B (tổng hợp)

Theo BaoMoi.Com

Bài viết cùng chuyên mục

Huế lập Ban chỉ đạo xây Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh

Huế kỳ vọng đón khách Nhật, Hàn dịp cuối năm

Huế chưa dỡ bỏ kiểm soát người đến từ Đà Nẵng

Loading...
Loading...