Phú Yên

Phú Yên: Dân hốt hoảng vì côn trùng lạ bò lúc nhúc khắp nhà vào ban đêm

Côn trùng lạ xuất hiện tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên), do người dân thu gom tại nhà.

Tại một số nhà dân, loài côn trùng trên xuất hiện vào ban đêm, bò lúc nhúc khắp nhà; có gia đình đã quét gom khoảng 1kg/đêm.

Loading...