Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thống nhất bầu 51/58 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 21/10, Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 Ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, giới thiệu 58 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất bầu 51/58 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, có 51 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Chấp hành khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 có 07 đồng chí nữ, 03 đồng chí là người dân tộc thiểu số; trẻ nhất là đồng chí Nguyễn Viết Vy (sinh năm 1983).

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 Ảnh 2

Loading...

 

Theo Phapluatplus.Vn

Loading...
Loading...