Hà Nội kiểm soát chặt người vào thành phố sau khi nới lỏng giãn cách

Lực lượng chức năng tại 22 chốt ở cửa ngõ Thủ đô tiếp tục duy trì kiểm soát chặt người vào Hà Nội nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, tái bùng phát dịch.

Báo VietnamPlusBáo VietnamPlus
Lực lượng chức năng yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ trước khi vào nội đô tại chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khi kiểm tra giấy tờ xong, người đủ điều kiện sẽ được đóng dấu vào tay để lưu thông qua chốt. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Một lái xe xuống xuất trình giấy tờ khi qua chốt kiểm dịch số 5 cầu Phù Đổng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người chưa nắm rõ thông tin về những loại giấy tờ cần xuất trình khi qua chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khi kiểm tra giấy tờ xong, người đủ điều kiện sẽ được đóng dấu vào tay để lưu thông qua chốt. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ và lập danh sách những người vào Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định đều được đóng dấu y tế vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng đóng dấu kiểm tra y tế cho người đủ giấy tờ quy định được vào Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch số 5 - cầu Phù Đổng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những trường hợp vào Hà Nội đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ quy định mới được qua chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người tham gia giao thông qua chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) phải qua kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế trước khi vào nội đô.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng chức năng yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ trước khi vào nội đô tại chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng chức năng yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ trước khi vào nội đô tại chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định đều được đóng dấu y tế vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra mã QR của người dân tại chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân tại chốt kiểm soát dịch vào Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Top