Quảng Trị: Làm khuyến nông như làm kinh tế

“Khuyến nông phải biết tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tức là khuyến cáo, tuyên truyền giúp bà con nông dân xây dựng mô hình hiệu quả” – Giám đốc Trung tâm KN-KN Quảng Trị, ông Nguyễn Trung Hậu, nói.

Làm khuyến nông như làm kinh tế

Cây bời lời Hướng Hóa

Ông có thể cho biết vai trò của KN-KN Quảng Trị trong thời gian qua được thể hiện như thế nào?

KN-KN của Quảng Trị thời gian qua luôn gắn liền với sản xuất của nông dân, ngư dân. Công tác khuyến nông đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn áp dụng tiến bộ KHCN, thực hiện, chuyển giao các mô hình nông – lâm – ngư nghiệp, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho nông dân, ngư dân ở các vùng ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi.

Phải nói rằng, KN-KN luôn là một mắt xích quan trọng trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Vì vậy, chúng tôi đã sớm triển khai các mô hình khuyến nông liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao những con giống, cây trồng, vật nuôi chủ lực để cung ứng cho nông dân sớm làm ra những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ, có chất lượng tốt và an toàn thục phẩm.

Trước đây, KN chủ yếu xây dựng mô hình trình diễn, chỉ những nông dân được đến thăm hoặc là những cán bộ khuyến nông, những bà con trực tiếp tham gia biết được nội dung công việc. Bây giờ, khuyến nông cần những mô hình điểm thuyết phục, có hiệu quả để tổng kết, giúp dân tăng cường tham quan, học tập đầu bờ, trao đổi, nhân rộng mô hình sản xuất.

Để bám sát mục tiêu phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, khuyến nông Quảng Trị cần phải đổi mới như thế nào nhằm phát huy hết vai trò và phù hợp tình hình? Tôi thấy KN rất cần đổi mới về cơ chế chính sách, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác. Đổi mới toàn diện cả nội dung, phương pháp, cách tiếp cận và hình thức hoạt động. Cụ thể, đổi mới về thông tin tuyên truyền, hoạt động đào tạo, tập huấn, hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình KHCN tiên tiến cùng các hoạt động về tư vấn và các dịch vụ khác để giúp cho hoạt động sản xuất của nông dân có hiệu quả.

Các hoạt động phải tập trung chủ yếu vào đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp phục vụ xây dựng NTM, chẳng hạn như công tác tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, thì phải tập trung vào những đối tượng cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản phù hợp với những chủ trương của tái cơ cấu, chứ không phải làm phân tán, dàn trải. Nếu trước đây, chúng ta tiếp cận theo cách từng khâu kỹ thuật đơn lẻ, nay phải tiếp cận theo gói kỹ thuật tổng thể, gọi là tiếp cận hệ thống.

Làm KN như làm kinh tế. Kinh tế ở đây là tổ chức sản xuất và gắn với thị trường tiêu thụ, tức là khuyến cáo nông dân, tuyên truyền giúp bà con xây dựng mô hình phù hợp xu thế. Trước đây chủ yếu là hướng dẫn về ứng dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất. Bây giờ, cần chỉ ra được nơi tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. KN cần giúp bà con nâng cao kiến thức về kinh tế, khả năng tiếp cận thị trường.

Qua đó, chỉ cho nông dân biết cách tìm hiểu thị trường ở đâu, biết cách tính toán hiệu quả kinh tế như thế nào trước khi tiến hành ứng dụng mô hình đó. Giúp bà con nông dân tiên lượng được khả năng tiêu thụ sản phẩm, đầu tư có hiệu quả hay không thì mới đầu tư. Một điều tôi muốn nói nữa là cần có chính sách quan tâm đến những người làm khuyến nông, nhất là khuyến nông cấp xã, đây là đội ngũ rất quan trọng.

Loading...

Xin cảm ơn ông!

Theo Nongnghiep.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Lão nông xin hiến đất chống dịch: Sống không cống hiến rất tẻ nhạt

Ga Đông Hà từ chối bán vé cho khách không đeo khẩu trang, kê khai y tế

Quảng Trị lập thêm nhiều khu cách ly tập trung

Loading...
Loading...