Thanh Hóa: Đầu tư 200 tỷ đồng xây nhà nội trú học sinh

Gần 200 tỷ đồng do UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt sẽ được bố trí để xây dựng, nâng cấp 47 quần thể khu nhà nội trú.

Loading...