Bình Định bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở GTVT Bình Định Trần Châu và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nguyễn Tuấn Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Loading...