Tiểu thương Đông Hà bãi thị, Quảng Trị gia hạn 6 tháng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản cho phép gia hạn thêm sáu tháng để các hộ kinh doanh tại chợ Đông Hà có thời gian lựa chọn phương án bố trí lại lô quầy một cách hợp lý nhất trong kỳ hạn hợp đồng mới.

Loading...