PGS Bùi Hiền tuyên bố dừng nghiên cứu bảng chữ cái 'Tiếw Việt' cải tiến

Bảng chữ cái 'Tiếw Việt' cải tiến đã hoàn thành, PGS Bùi Hiền sẽ chuyển sang nghiên cứu vấn đề khác.

Truyện Kiều được PGS Bùi Hiền chuyển thể sang “Tiếw Việt” đã được cấp bản quyền

Sau 10 ngày, mỗi ngày 9-10 tiếng miệt mài làm việc, 3.254 câu thơ lục bát của Truyện Kiều đã được PGS-TS Bùi Hiền chuyển thể sang ngôn ngữ cải tiến của mình.

Loading...