Tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã tại Thanh Hóa

Trước thực trạng cán bộ cấp xã dôi dư do sáp nhập 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 4315/UBND-THKH ngày 8/4/2020 về việc tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và tiếp nhận cán bộ, công chức ...

Hai chủ tịch xã ở Bình Định gây thất thoát gần 1 tỷ

Khi thực hiện đề án bê tông hóa giao thông nông thôn, hai chủ tịch xã và một công chức ở Bình Định gây thất thoát tài sản của Nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Giáo viên có thể bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/7/2020 với các lý do sau

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Những thay đổi tác động không nhỏ đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 1-7-2019 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1.490.000 đồng/tháng.

Nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức bị bãi bỏ vào năm 2021

Nghị quyết 27 nêu rõ: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Loading...