Điểm mặt giang hồ mạng xộ khám trước Quang 'Rambo'

Trước khi Quang 'Rambo' bị bắt, nhiều giang hồ mạng như Khá 'Bảnh', 'Long 9 ngón', 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền hay Phúc 'XO' cùng đàn em bị công an 'sờ gáy'.

Sau Khá Bảnh, 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền bị xóa kênh YouTube

Sau khi kênh Khá Bảnh bị xóa, ngày 4/4, YouTube đóng cửa kênh của Dương Minh Tuyền.

Thánh chửi Dương Minh Tuyền ra tù trước thời hạn, dân anh chị kéo ô tô đến đón

Chiều 28.9.2019, thánh chửi Dương Minh Tuyền đã ra tù trong vòng tay chào đón của vợ và nhiều anh chị em.

Loading...