Phó giám đốc trung tâm y tế có em ruột làm kế toán trưởng

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định) có em ruột làm kế toán trưởng là không đúng quy định pháp luật.

Loading...