Nắng nóng tiếp tục gay gắt, chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Thời tiết ngày 10/7 vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 37-40 độ C, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Loading...