Đảng Cộng hòa dồn lực cho cuộc đấu quyết định tại Georgia

Đảng Cộng hòa đang dồn lực cho cuộc chiến giành 2 ghế thượng nghị sĩ tại bang Georgia, nơi sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát thượng viện trong thời gian tới.

Gió đảo chiều, ông Biden vượt qua Tổng thống Trump tại bang chiến địa Georgia

Diễn biến được dự đoán từ trước khi những phiếu bầu qua thư cuối cùng được kiểm đếm tại Georgia.

Kịch tính bầu cử Mỹ giờ chót, Tổng thống Trump bị cân bằng tại Georgia

Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ông Joe Biden đã gần như cân bằng số phiếu với Tổng thống Trump tại bang Georgia.

Loading...