'Không nâng điểm thi sẽ khó tồn tại'

Trong lời sau cùng, Nguyễn Thị Hồng Nga nói sai phạm của bị cáo là do cấp trên bố trí, sắp xếp. Nếu bị cáo không thực hiện sẽ khó tồn tại được.

Cán bộ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật'

Ra tòa, các giáo viên, cán bộ ở Hòa Bình khai họ bị ép buộc hoặc do nể nang nên nhận giúp nâng điểm. Trưởng phòng khảo thí nói thêm: 'Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật'.

Vụ thi cử Hòa Bình: 'Bài của con sếp, không 8 điểm cũng phải là 7,5'

Giáo viên chấm thi trình bày bị cấp trên ép chấm bài thi Ngữ văn từ điểm chết lên 8 điểm, nếu không cũng phải 7,5 vì đây là bài của lãnh đạo gửi gắm.

Loading...