Điều tra nhóm thanh niên mang giáo mác đi cướp tại Hà Nội

Nhóm thanh niên đi thành từng tốp hơn 10 đối tượng, mang theo giáo mác tự chế, đao kiếm đi cướp tài sản.

Loading...