Nữ sinh lớp 12 đánh bạn cùng trường dã man trên phố bị thôi học 1 năm

Sau khi bàn bạc, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Lê Hồng Phong (Thanh Hóa) đã thống nhất cho thôi học 1 năm đối với nữ sinh Lê Anh Th. do đánh một nữ sinh cùng trường dã man trên phố.

Loading...