Lão nông xin hiến đất chống dịch: Sống không cống hiến rất tẻ nhạt

Với mong muốn góp sức cùng chính quyền đẩy lịch dịch Covid-19, ông Hà Khoa (58 tuổi, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) viết đơn xin hiến một phần diện tích đất của gia đình.

Loading...