Bí thư Hà Nội: 'Cần chấp hành cách ly xã hội như mệnh lệnh thời chiến'

Nói về yêu cầu cách ly xã hội, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng cần chấp hành như chấp hành mệnh lệnh thời chiến bởi đây là vấn đề cấp bách để giảm thiểu thiệt hại của dịch.

Lời hiệu triệu và mệnh lệnh quyết liệt ngăn Covid-19

'Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19', Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi.

Loading...