Đà Nẵng: Kiểm soát người Trung Quốc mua đất

“Ở Đà Nẵng có tình trạng người nước ngoài giấu mặt mua đất ven biển. Nhưng không phải xảy ra quá nhiều đến mức chúng ta không thể kiểm soát được”, Phó bí thư TP Đà Nẵng khẳng định.

Loading...