Hãy truyền đi thông điệp đoàn kết và lòng nhân ái

Hãy truyền đi thông điệp đoàn kết và lòng nhân ái. Đó mới thực sự là truyền thống tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay. Chúng ta hãy sát cánh cùng nhau để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng lẻn vào nhà dân, đền chùa đục két để trộm tài sản. Chỉ trong 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp.

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng lẻn vào nhà dân, đền chùa đục két để trộm tài sản. Chỉ trong 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp.

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng lẻn vào nhà dân, đền chùa đục két để trộm tài sản. Chỉ trong 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp.

Phá két sắt, hòm công đức để trộm tiền

Ba thanh niên ở Nghệ An đột nhập vào nhà dân hoặc đền chùa rồi dùng dụng cụ phá két sắt, hòm công đức để trộm tài sản.

Loading...