Từ chức, vì sao khó thế?

'Một cái khó của từ chức ở Việt Nam là do định kiến. Sự tu thân của Nho giáo rất tốt nhưng sự khắc kỷ của Nho giáo rất thiếu nhân văn. Nó dường như không chấp nhận cho con người có sai lầm; đã sai lầm là phải mang án suốt đời', nhà thơ ...

Loading...