Vụ cưa gỗ khô: Xử vậy là gây nhiễu loạn BLHS!

Dù có đầu tư chi phí chăm sóc, bảo vệ nhưng về bản chất, rừng đặc dụng Đăk Uy vẫn là rừng tự nhiên.

Loading...