Cãi nhau trong đêm, vợ đâm chồng chết tại chỗ

Hai vợ chồng xảy ra cãi vã nghi do khó khăn trong việc làm ăn.

Loading...