Toyota RAV4 2021 có thêm phiên bản mới, giá từ 26.050 USD

SUV mới của Toyota có thêm phiên bản Hybrid XLE Premium với rất ít nâng cấp.

Loading...