Hà Tĩnh: Đình chỉ công tác 2 thầy giáo đánh nhau

Sau khi tìm hiểu việc xô xát giữa thầy Kh. và thầy H. – Trường Tiểu học Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã quyết định đình chỉ công tác đối với 2 thầy giáo này.

Loading...