Thua kiện dân, Chủ tịch TP Đông Hà không chịu thi hành án

Mặc dù bị tòa tuyên thua kiện trong một vụ án hành chính, nhưng hơn 1 năm qua kể từ ngày bản án có hiệu lực, Chủ tịch TP Đông Hà (Quảng Trị) vẫn không thi hành án.

Quảng Trị: Bị thua kiện, hơn 1 năm Chủ tịch TP chưa thi hành án

Hơn một năm sau ngày thua kiện một công dân chuyện đất đai, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà (Quảng Trị) vẫn chưa thi hành án.

Loading...