Chủ tịch Đà Nẵng: Tiến tới xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân thành phố

Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành y tế huy động nguồn lực để xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng và tiến tới xét nghiệm cho toàn dân thành phố.

Loading...