Song Nhi không còn cần thở oxy, tự cầm bình uống sữa

Hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi đã hít thở được bình thường, uống được sữa và ngủ ngon.

Loading...