Vì sao Hải Phòng, Đà Nẵng cách ly tự trả phí với người về từ Hà Nội, TP.HCM?

Lãnh đạo Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam đều khẳng định có đủ căn cứ pháp lý để đưa những người từ vùng dịch không thuộc diện “đặc biệt” được nêu trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng đi cách ly y tế tập trung và yêu cầu họ tự trả các chi phí.

Loading...