Khó thi hành án nhiều khu đất liên quan Vũ ‘nhôm’

Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng đang gặp nhiều vướng mắc trong việc thi hành án nhiều khu đất liên quan Vũ ‘nhôm’.

Loading...